Phương pháp
Để nâng cao năng suất, chất lượng và mẫu mã sản phẩm, xin đưa ra một số biện pháp kĩ thuật cần lưu ý như sau:- Vị trí, hệ thống hạ tầng Giống: Cà rốt Nhật F1 TI-103, Super VL-444, Super VL-108, F1 - Sister là những giống đang được thị trường ưa chuộng
Việt Nam
Đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng . Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm một cách rõ rệt . Bảo vệ môi trường nói chung, giảm thiểu ô nhiễm .
Thực phẩm/Nông nghiệp
Nông nghiệp
Đã hoàn thiện thành phẩm
0