Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CÀ RỐT
Phương pháp
Để nâng cao năng suất, chất lượng và mẫu mã sản phẩm, xin đưa ra một số biện pháp kĩ thuật cần lưu ý như sau:- Vị trí, hệ thống hạ tầng Giống: Cà rốt Nhật F1 TI-103, Super VL-444, Super VL-108, F1 - Sister là những giống đang được thị trường ưa chuộng
Việt Nam
Đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng . Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm một cách rõ rệt . Bảo vệ môi trường nói chung, giảm thiểu ô nhiễm .
Thực phẩm/Nông nghiệp
Nông nghiệp
Đã hoàn thiện thành phẩm
0