Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/v2.santrithuc.vn/apps/libs/CSRF.php on line 150

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, KẾT NỐI, MẠNG LƯỚI GIẢI PHÁP

Phân tích ý tưởng, đánh giá giải pháp, định giá khoa học, bảo hộ sở hữu trí tuệ

CÁCH THAM GIA

Nhu cầu của bạn sẽ được đội ngũ khoa học giải quyết nhanh hiệu quả nhất.

...

MÔ TẢ NHU CẦU

Bạn có Nhu cầu gì về Khoa học và Công nghệ?

...

KẾT NỐI CẦU-CUNG

Các giải pháp, công nghệ từ các Viện- Trường, Nhà khoa học được cung cấp phù hợp với Nhu cầu của bạn!

...

CẦU-CUNG ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI HỆ SINH THÁI ĐMST QUỐC GIA

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia hỗ trợ kết nối Cầu-Cung đi đến chuyển giao công nghệ hoặc thương mại hoá sản phẩm

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ

  • Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
  • Bộ Khoa học Và Công Nghệ