Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
Quy Trình Kỹ Thuật ghép cà chua trên gốc cà pháo tím
Mời giao dịch
Quy trình công nghệ
Bước 1: Gieo hạt cà pháo tím, sau 10- 15 ngày gieo hạt cà chua Bước 2: Cà chua có 4 đến 5 lá thật thì bắt đầu ghép, dùng dao cắt vát 300 thân cây cà tím và thân cây cà chua phía trên 2 lá mầm và phía dưới 2 lá thật Bước 3: Dùng ống cao su có đường kính 2 – 3mm để giữ ngon ghép và gốc ghép với nhau. Bước 4: Đưa cây con vào nhà có mái che. Bước 5: Sau 5 – 7 ngày đưa cây con ra ngoài làm quen với ánh sáng tự nhiên. Sau 10 đến 12 ngày có thể đưa cây đi trồng.
Việt Nam
Ghép cà chua trên gốc cà pháo tím
Thực phẩm/Nông nghiệp
Nông nghiệp
Đã hoàn thiện thành phẩm
0