Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC SINH HỌC ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI (AA0 MBR) CỦA ĐÀI LOAN
Dây chuyền công nghệ
Công nghệ màng lọc sinh học ứng dụng trong xử lý nước thải AAO MBR bảo đảm chất lượng nước thải ra đạt được tiêu chuẩn tái sử dụng BOD< 10 mg/L,SS<10 mg/L. Trên cơ sở cùng một tiêu chuẩn xử lý, nhưng giá thành lắp đặt rất thấp. Diện tích chiếm dụng nhỏ (bằng 1/3 so với thiết bị truyền thống). Giá thành vận hành thấp, duy tu bảo trì đơn giản, ứng dụng phổ cập cao. Không cần bất kỳ thiết bị hóa chất nào, đạt được tình trạng hầu như không có vi khuẩn, tránh ô nhiễm lần 2. Phương pháp xử lý đã được cấp chứng nhận của Ủy ban bảo vệ di tích văn hóa lịch sử Liên hợp quốc.
Việt Nam
Ứng dụng trong thiết bị xử lý nước thải hợp khối đúc sẵn MBR
Hoá học môi trường
Sản xuất và Phân phối điện, Khí đốt, Nước nóng, Hơi nước và Điều hoà không khí
Đã hoàn thiện thành phẩm
0