Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
Công nghệ và dây chuyền chế biến bã thải nước mắm thành nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ
Dây chuyền công nghệ
Can tim cong nghe và day chuyền chế biến bã thải nước mắm (bã chượp sau sản xuất nước mắm) thành nguyên liệu để sản xuất phân bón hữu cơ> Công suất: 2 tấn nguyên liệu/ngày  
trong hoặc ngoài nước
Tiết kiệm chi phí sản xuất, đảm bảo môi trường  
Thực phẩm/Nông nghiệp
Nông nghiệp
Đã hoàn thiện thành phẩm
0