Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
CHẾ PHẨM VI SINH SRS CHỨA VI KHUẨN KHỬ SULFATE DÙNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI AXIT TỪ MỎ
Sản phẩm (thành phẩm)
Chế phẩm dạng hạt alginate vi bao tế bào vi khuẩn khử sulfate Desulfovibrio spp. có khả năng sinh trưởng trong điều kiện môi trường pH thấp và hàm lượng kim loại nặng cao. Chế phẩm được sử dụng để bổ sung vào các bể khử sulfate trong hệ thống xử lý nước thải khai thác và chế biến khoáng sản có pH thấp (1 - 3) và nhiều ion kim loại nhằm khởi động, ổn định và nâng cao hiệu quả xử lý. Vi khuẩn khử sulfate (SRB) là nhóm vi khuẩn kỵ khí, sinh trưởng bằng năng lượng thu nhận từ quá trình oxy hóa các phân tử cacbon hữu cơ mạch ngắn và khử sulfate: 2CH2O + SO42 + H+  H2S + 2HCO3 Chế phẩm gồm các hạt alginate kích thước 2 - 2,5 mm vi bao tế bào Desulfovibrio spp. (mật độ > 108 MPN/hạt). Đóng gói trong bình thủy tinh/bao thiếc kín khí. Bảo quản ở nhiệt độ phòng, thời hạn sử dụng 12 tháng. Bổ sung vào các bể khử sulfate của hệ thống xử lý AMD theo tỷ lệ 1
Việt Nam
Công nghệ xử lý nước thải mỏ dựa trên quá trình khử sulfate sinh học được áp dụng tại nhiều quốc gia có ngành khai thác và chế biến khoáng sản phát triển, tuy nhiên ở Việt Nam thì chưa được ứng dụng do  thiếu kiến thức về công nghệ và không chủ động về nguồn vi khuẩn khử sulfate. Chế phẩm SRS được phát triển từ nguồn vi khuẩn khử sulfate Desulfovibrio spp. phân lập từ bể chứa nước thải mỏ ở Việt Nam. Các vi khuẩn này có khả năng sinh trưởng tốt trong môi trường có pH thấp cũng như hàm lượng kimloại nặng cao. Chế phẩm gồm các hạt alginate kích thước 2 - 2,5 mm vi bao tế bào Desulfovibrio spp. (mật độ > 108 MPN/hạt), được bảo quản trong bình kín khí và ổn định hoạt tính trong thời gian 12 tháng ở nhiệt độ phòng. Chế phẩm được sử dụng để bổ sung nguồn SRB vào các bể xử lý nước thải AMD nhằm khởi động nhanh, ổn định và nâng cao hiệu quả xử lý. Sản phẩm trao đổi chất của các vi khuẩn này là H2S và HCO3 có tác dụng trong xử lý nước thải axit từ mỏ thông qua loại ion kim loại nặng trong nước ở dạng kết tủa muối sulfide kim loại: H2S + Me2+ MeS + 2H+ và làm tăng pH và tính kiềm của nước thải nhờ các ion bicarbonate. 
Hóa sinh
Hoạt động Chuyên môn, Khoa học và Công nghệ
Đã hoàn thiện thành phẩm
0