Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG XỬ LÝ NƯỚC CÔNG NGHỆ DÙNG CHO NHÀ MÁY BIA
Dây chuyền công nghệ
Hệ thống tự động giám sát và điều khiển tự động toàn bộ các công đoạn của quá trình xử lý nước đặt ra bao gồm: Lọc thô, khử cation, khử CO2, điều chỉnh Ca++,Lọc than hoạt tính, điều chỉnh độ pH và khử trùng UV. Toàn quá trình xử lý nước của hệ thống được giám sát từ máy tính PC được cài đặt phần mềm SCADA chuyên dụng. Phần mềm có nhiều chức năng như: cảnh báo, lưu trữ, thống kê,bảo mật. Hệ thống tự động sử dụng công nghệ tiên tiến hiện nay trong lĩnh vực tự động hoá, đã được ứng dụng thành công trong nhiều công trình xử lý nước cấp để nấu bia. Bộ điều khiển trung tâm sử dụng công nghệ PLC SIMATIC S7 của Siemen và các chuẩn truyền thông công nghiệp như Profibus, Ethernet. Hệ thống cho phép vận hành ở ba chế độ: tự động hoàn toàn, bán tự động và hoàn toàn bằng tay để đảm bảo hoạt động liên tục của quá trình xử lý nước khi có sự cố một phần hoặc toàn bộ hệ tự động..
Việt Nam
Hệ thống tự động hóa tích hợp xây dựng theo mô hình hệ thống điều hành sản xuất MES (Man – ufactoring ExecutionSystems) đáp ứng một số chức năng cơ bản do tổ chức MESA khuyến cáo. Hệ thống tích hợp là cầu nối thống nhất, thông suốt hai chiều giữa khối quản lý và sản xuất giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất từ khâu hoạch định kế hoạch sản xuất đến khâu sản xuất ra thành phẩm.
Hóa học vô cơ
Cung cấp nước, Hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
Đã hoàn thiện thành phẩm
0