Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC MỚI DÙNG ĐỂ GIẢM NỒNG ĐỘ NITRAT TRONG BỂ THỦY SINH
Quy trình công nghệ
Công nghệ giảm nồng độ nitrat cao trong bể thủy sinh nước ngọt và nước biển. Nâng cao chất lượng nước giúp nhiều loài cá thủy sinh thích nghi được và tăng tuổi thọ trung bình của nhiều loại cá hơn. Vi khuẩn trong các nguồn các-bon có khả năng khử nitrate thành khí nitơ trong một khoảng thời gian dài. Ứng dụng trong các hệ thống nước sạch cho các bể thủy sinh.Các hạt polime lọc nước chứa một tổ hợp vi khuẩn lên men, có tác dụng khử nitơ và nguồn các-bon khử nitrat thành khí nitơ.
Israel
Vi khuẩn không gây hại cho cá. Có hiệu quả đối với cả bể thủy sinh nước ngọt và nước mặn. Tác dụng khử nitrat bền trong khoảng thời gian dài ít nhất là vài tháng. Các vòng hạt có thể được điều chỉnh theo yêu cầu tùy biến; tuổi thọ của các hạt -nhiều năm.
Chiến lược CNTT
Nông nghiệp
Đã hoàn thiện thành phẩm
0