Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
CÔNG NGHỆ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
Quy trình công nghệ
Giải pháp Truy xuất nguồn gốc TraceVerified là dịch vụ cung cấp hệ thống phần mềm để người sử dụng thu thập, nhập thông tin từ các khâu trong chuỗi sản xuất thường xuyên. Sản phẩm của dịch vụ là báo cáo truy xuất nguồn gốc; báo cáo này có thể xem được thực thông qua bất kỳ thiết bị đầu ra có kết nối internet như: điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính cá nhân... Báo cáo có thể được sử dụng để kiểm tra đơn hàng trước khi cho phép hàng hóa qua khu vực tiếp nhận. Nhà quản lý chất lượng có thể sử dụng báo cáo truy xuất trong việc kiểm tra hàng hóa đến, còn thủ kho có thể dùng báo cáo để xác minh nguồn hàng một cách khoa học. Người tiêu dùng có thể biết rõ nguồn gốc sản phẩm khi đọc báo cáo truy xuất này.
Việt Nam
Phần mềm trực tuyến thu thập các thông tin trong chuỗi sản xuất từ người dùng Nhận và gửi thông tin truy xuất thời gian thực Báo cáo truy xuất linh hoạt, phù hợp nhiều đối tượng truy cập Dễ dàng truy cập bằng các thiết bị có kết nối internet Tìm kiếm và lọc thông tin tùy chỉnh Hệ thống phân quyền, bảo mật cao
Chiến lược CNTT
Nông nghiệp
Đã hoàn thiện thành phẩm
0