Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
Giống Bưởi da xanh miền Bắc

Giống Bưởi da xanh miền Bắc

Chuyển giao công nghệ
Mời giao dịch
Giống cây trồng
Cây bưởi da xanh Miền Bắc là cây ghép nên khi trồng sẽ cho quả sau 3 năm, gốc cây bưởi hạt nên gốc rất bền, cây có tuổi thọ cao. Chiều cao: Cây có chiều cao 40cm đến 60cm Mật độ: Khoảng cách cây cách cây từ 4 đến 5m Thu hoạch: Sau 3 năm sẽ cho lựa trái đầu tiên. Giống được nhân theo hình thức ghép cành hoặc chiết cành, cây giống trung tâm lựa chọn từ những cây đầu dòng trồng ở miền Bắc, đã cho quả ổn định với chất lượng quả đạt yêu cầu ngang với chất lượng cây bưởi da xanh gốc trong miền Nam để lấy cành ghép.
Việt Nam
Quả to tròn đều, ruột đỏ, múi bưởi mọng nước nhưng không nát, dóc vỏ, ít hạt hoặc không hạt, để lâu được., Rất dễ trồng, trồng trên nhiều loại đất, ở miền bắc cây bưởi da xanh vẫn cho năng suất cao, màu sắc đẹp, đặc biệt là có thị trường tiêu thụ lớn
Thực phẩm/Nông nghiệp
Nông nghiệp
Đã hoàn thiện thành phẩm
0