Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
Giống Quýt ngọt miền Bắc

Giống Quýt ngọt miền Bắc

Chuyển giao công nghệ
Mời giao dịch
Giống cây trồng
Cây quýt ngọt giống miền Bắc là cây giống được ghép gốc cây bưởi hạt với cành cây quýt ngọt giống đầu dòng, đã được tuyển chọn kỹ, cây đã ra quả ổn định và chất lượng đạt yêu cầu với cây quýt ngọt gốc miền Nam. Cây quýt ngọt tương đối thích bóng râm, thích hợp với trồng dày và thấp, khoảng cách cây và hàng là 3 x 4m. Cam , quýt có khả năng trồng được quanh năm, quan trọng là phải trồng sau khi chồi cây đã già và trước khi cây đâm chồi đợt kế tiếp Cây quýt ngọt giống là cây ghép với gốc bưởi nên cây phát triển nhanh, khỏe cây, bền gốc, cây có tuổi thọ cao. Có hai vụ trồng là vào vụ xuân và vụ thu. Ở miền Bắc thường trồng vào tháng 2-3 và tháng 10-11. Năng suất: Cây quýt ngọt có thể cho năng suất khoảng 50 - 70kg quả/ 1 cây/ 1 năm. Chiều cao: Cây quýt ngọt giống có chiều cao từ 40cm đến 60cm. - Thu hoạch: Sau 2 năm
Việt Nam
Hình thức đẹp : trái tròn,vỏ mỏng, màu xanh đến xanh vàng, Chất lượng cao: dễ bóc vỏ, thịt trái màu cam ngọt đậm, Năng suất cao: trọng lượng trái trung bình 150-200g/trái.
Thực phẩm/Nông nghiệp
Nông nghiệp
Đã chuyển giao thành công
0