Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
QUY TRÌNH THỰC HÀNH CHĂN NUÔI TỐT CHO CHĂN NUÔI AN TOÀN TRONG NÔNG HỘ
Quy trình công nghệ
Để đảm bảo được nguồn sản phẩm an toàn, chất lượng cao cần thực hiện 8 bước như sau: Vị trí, hệ thống hạ tầng chuồng trại và thiết bị dụng cụ chăn nuôi. Giống và quản lý giống. Thức ăn và quản lý thức ăn. Nước uống và hệ thống cấp, thoát nước. Công tác thú y và vệ sinh thú y. Xuất bán lợn. Quản lý chất thải và bảo vệ môi trường. Ghi chép, lưu trữ hồ sơ.
Việt Nam
Đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng và vật nuôi. Nâng cao chất lượng sản phẩm gia súc, gia cầm, Bảo vệ môi trường nói chung, giảm thiểu ô nhiễm Truy nguyên nguồn gốc sản phẩm .
Thực phẩm/Nông nghiệp
Nông nghiệp
Đã hoàn thiện thành phẩm
0