Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
công nghệ sản xuất màng ngăn điện trọng pin lithium
Sản phẩm (thành phẩm)
Hiện nay tôi đang muốn tìm hiểu về công nghệ cũng như dây chuyền sản xuất màng ngăn điện trọng pin lithium. Bạn nào có phương pháp và công nghệ hãy liên hệ với tôi. Thanks!
Việt Nam
Phát triển & quản lý sản phẩm
Hoạt động Chuyên môn, Khoa học và Công nghệ
Sản phẩm đã qua thử nghiệm
Đã hoàn thiện thành phẩm
0