Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
VGT01: XỬ LÝ KHÍ NHIỄM MÙI

VGT01: XỬ LÝ KHÍ NHIỄM MÙI

Chuyển giao công nghệ
Mời giao dịch
Quy trình công nghệ
Hệ thống chuyên dùng để xử lý khí thải có mùi phát sinh từ việc sấy các sản phẩm có nguyên liệu từ động vật như nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, nhà máy sấy khô thịt, cá…
Công nghệ tự nghiên cứu
Xử lý triệt để các khí thải có chứa amoniac, amin, axit hữu cơ, aldehyde phát sinh từ xác động vật. Áp dụng công nghệ hấp thụ hóa học kết hợp điều khiển tự động để kiểm soát và tối ưu hóa hiệu suất. Quy trình vận hành khép kín, không phát sinh nước thải chứa hóa chất. Vật liệu lọc công nghệ nano hấp thụ triệt để mùi có trong khí thải.
Xúc tác
Công nghệ nano
Thuỷ sản
Cung cấp nước, Hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
Đã hoàn thiện thành phẩm
0