Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DIESEL SINH HỌC
Mời giao dịch
Nguyên vật liệu
Quy trình công nghệ tích hợp sản xuất đồng thời các sản phẩm có giá trị gia tăng cao (chất ổn nhiệt, chất hóa dẻo) và diesel sinh học (Biodiesel) giá rẻ gồm 3 công đoạn: - Công đoạn 1: Kiểm tra chất lượng dầu hoặc mỡ đầu vào: Xác định hàm lượng nước và acid béo tự do (FFA). - Công đoạn 2: Dầu thực vật hoặc mỡ động vật từ mọi nguồn, chứa nước và acid béo tự do (FFA) bất cứ hàm lượng nào được khuấy trộn với dung dịch NaOH nồng độ tương đương với hàm lượng mol FFA chứa trong dầu thực vật hoặc mỡ động vật. Acid béo tự do tác dụng với NaOH tạo xà phòng natri. - Công đoạn 3: Tách dung môi từ hỗn hợp nước lọc của công đoạn 2 thu triglycerid, được dùng để sản xuất biodiesel bằng công nghệ tích hợp.  
Việt Nam
  Công nghệ tích hợp sử dụng mọi nguồn dầu thực vật và mỡ động vật chứa mọi hàm lượng nước và acid béo tự do, nên nguyên liệu đầu vào đa dạng, giá thành rẻ. Ngược lại, công nghệ truyền thống (conventional) đòi hỏi dầu, mỡ động thực vật chỉ được chứa hàm lượng nước khoảng 0,5%, hàm lượng acid béo tự do dưới 1%, nên nguyên liệu đầu vào khó kiếm, giá thành cao. - Trong công nghệ truyền thống, vì dầu và mỡ động thực vật không tan trong nhau, phản ứng xảy ra trên bề mặt pha, phải khuấy đảo mạnh, ở nhiệt độ cao (>600C). - thời gian phản ứng dài (>120 phút), dễ bị xà phòng hóa, chất thải nhiều, thời gian tách glycerin lâu, độ chuyển hóa thấp, chất lượng biodiesel khó đạt tiêu chuẩn làm nhiên liệu. - Trong công nghệ tích hợp, sử dụng 1 loại đồng dung môi có khả năng hòa tan dầu, mỡ và metanol, do đó phản ứng xảy ra trong môi trường đồng thể, thời gian phan rứng nhanh (40 phút), ở nhiệt độ thấp (30-400C), độ chuyển hóa cao (98%), ít chất thải, sản phẩm biodiesel có chất lượng cao, vượt QCVN1:2015/BKHCN và TC ASTM D6751 - Công nghệ tich hợp sản xuất đồng thời chất ổn nhiệt, chất hóa dẻo có giá trị gia tăng cao, nhờ đó biodiesel có giá thành rẻ. Trong khi công nghệ truyền thống, chỉ sản xuất 1 loại sản phẩm là biodiesel từ dầu mỡ động thực vật, do đó biodiesel phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào, giá thành đắt, không cạnh tranh được với giá diesel dầu mỏ
Hóa sinh
Sản xuất và Phân phối điện, Khí đốt, Nước nóng, Hơi nước và Điều hoà không khí
Đã hoàn thiện thành phẩm
0