Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO DAO PHẲNG
Mời giao dịch
Quy trình công nghệ
Dùng cho các máy băm dăm gỗ trong công nghiệp chế biến giấy và dăm gỗ xuất khẩu
Việt Nam
Dao được sử dụng cho các máy băm có công suất từ 5 – 100 tấn/h. Nhiều dao phẳng đã được sản xuất tại Thái Nguyên và cung cấp cho: Tổng công ty Giấy Việt Nam, Nhà máy giấy Phương Nam, Công ty Shaiyo AA (Đà Nẵng) và nhiều công ty chế biến dăm xuất khẩu trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa và Thái Nguyên
Phát triển & quản lý sản phẩm
Nông nghiệp
Đã hoàn thiện thành phẩm
0