Mời giao dịch
Quy trình công nghệ
  Băm dăm gỗ theo cho dăm có chiều dài 20 - 25 mm; Băm mùn cưa theo qui cách 5 - 10 mm; Băm rơm rạ, cỏ voi.... cho chăn nuôi: 20 - 40 mm; Băm thân cây ngô, ngọn mía làm thức ăn chăn nuôi; Băm thái rau lang, rau muống cho chăn nuôi gia súc, gia cầm ...
Việt Nam
  Băm dăm gỗ theo cho dăm có chiều dài 20 - 25 mm; Băm mùn cưa theo qui cách 5 - 10 mm; Băm rơm rạ, cỏ voi.... cho chăn nuôi: 20 - 40 mm; Băm thân cây ngô, ngọn mía làm thức ăn chăn nuôi; Băm thái rau lang, rau muống cho chăn nuôi gia súc, gia cầm ..... Công suất: 2 tấn/giờ
Thiết kế quy trình nghiệp vụ
Hoạt động Chuyên môn, Khoa học và Công nghệ
Đã hoàn thiện thành phẩm
0