Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BĂM THÁI ĐA NĂNG
Mời giao dịch
Quy trình công nghệ
  Băm dăm gỗ theo cho dăm có chiều dài 20 - 25 mm; Băm mùn cưa theo qui cách 5 - 10 mm; Băm rơm rạ, cỏ voi.... cho chăn nuôi: 20 - 40 mm; Băm thân cây ngô, ngọn mía làm thức ăn chăn nuôi; Băm thái rau lang, rau muống cho chăn nuôi gia súc, gia cầm ...
Việt Nam
  Băm dăm gỗ theo cho dăm có chiều dài 20 - 25 mm; Băm mùn cưa theo qui cách 5 - 10 mm; Băm rơm rạ, cỏ voi.... cho chăn nuôi: 20 - 40 mm; Băm thân cây ngô, ngọn mía làm thức ăn chăn nuôi; Băm thái rau lang, rau muống cho chăn nuôi gia súc, gia cầm ..... Công suất: 2 tấn/giờ
Thiết kế quy trình nghiệp vụ
Hoạt động Chuyên môn, Khoa học và Công nghệ
Đã hoàn thiện thành phẩm
0