Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Dây chuyền công nghệ
Điều khiển tự động quá trình cân, trộn các thành phần phối liệu (cám, bột ngô, bột cá...) cùng với dầu béo và các chất vi lượng theo công thức (tỉ lệ phối trộn) và công nghệ đã định, mô phỏng trạng thái hoạt động của toàn dây chuyền sản xuất trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể. Tích hợp cân đóng bao thành phẩm Phạm vi ứng dụng: Cung cấp cho các nhà chế tạo dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi trong nước (đối với các công trình mới), hoặc trực tiếp đưa vào cải tạo nâng cấp cho các nhà máy đang hoạt động Lĩnh vực áp dụng: Hệ thống Điều khiển định lượng
Việt Nam
Cho phép làm việc ở chế độ tự động và bán tự động. Cho phép in số liệu từng mẻ kiểm tra độ chính xác, in phiếu xuất cho một ca làm việc và báo cáo thống kê ngày, tháng. Hỗ trợ vận hành: Hướng dẫn vận hành hệ thống trực tiếp trên màn hình, hướng dẫn liên quan đến các thông báo sự cố trong quá trình làm việc.
Phát triển & quản lý sản phẩm
Nông nghiệp
Đã hoàn thiện thành phẩm
0