Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THIẾT BỊ ECAWA - ĐIỀU CHẾ DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG HOẠT HÓA ĐIỆN HÓA ANOLYTE
Quy trình công nghệ
Không làm ô nhiễm môi trường sau khi được sử dụng xong và bị thải ra ngoài trong khi lượng dư của các hóa chất sát trùng khác làm ô nhiễm và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh thái môi trường xung quanh các cơ sở y tế. Các chỉ số kỹ thuật Đơn vị THIẾT BỊ ECAWA-M Lưu lượng dung dịch Anolyte sản phẩm l/h 20 40 60 80 120 Công suất tiêu thụ điện của buồng hoạt hóa Wh 80 120 240 320 480
Việt Nam
Không độc hại, không ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân viên y tế tiếp xúc và sử dụng nó hàng ngày. Giá thành rẻ hơn các loại hóa chất khử trùng thông dụng hàng chục lần. Được chủ động sản xuất tại chỗ sử dụng, không bị phụ thuộc vào nguồn cung cấp bên ngoài.
Chiến lược CNTT
Công nghiệp Chế biến, Chế tạo
Đã hoàn thiện thành phẩm
0