Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
CÔNG NGHỆ NHIỆT DỊCH XỬ LÝ RÁC (HYDROTHERMAL)
Mời giao dịch
Quy trình công nghệ
Công nghệ xử lý nhiệt dịch của chúng tôi là phương pháp xử lý bằng cách sử dụng nhiệt độ cao và hơi nước áp suất cao (Max  230/ 3Mph) để gây ra phản ứng của vật liệu bên trong lò phản ứng. Sau 30p xử lý sẽ thu được các tế bào và sản phẩm có ích như nhiên liệu rắn, phân bón dạng rắn, phân bón lỏng hoặc thực ăn chăn nuôi.
Nhật Bản
Để giảm thiếu chi phí cạnh tranh, thiết bị có sử dụng lò đun lấy nhiên liệu là sản phẩm của thiết bị để hoạt động. (Một vài nguyên liệu không thể sử dụng được do chúng có giá trị calo thấp). Ở bên trong lò phản ứng,các đại phân tử phản ứng ở nhiể độ cao và hơi nước áp suất lớn, và tự phân rã thành các vật liệu phân tử cấu trúc thấp. Các chất hữu cơ trong vật thiệu cũng bị phân rã nhanh chóng. Rác thải đô thị,chất thải y tế, phân gà, phân lợn, đồ ăn, rau củ quả bỏ đi, thịt cá thải,chất thải chế biến cá, bùn, rác thải hộ gia đình,EFB, vv. Sản phẩm tạo ra có thể sử dụng được như nhiên liệu rắn, phân bón dạng rắn, phân bón dạng lỏng và thức ăn chăn nuôi.
Kỹ thuật hóa học
Cung cấp nước, Hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
Đã hoàn thiện thành phẩm
0