Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
CÔNG NGHỆ QUY TRÌNH VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI THỰC VẬT TỪ KHAI THÁC NÔNG NGHIỆP
Quy trình công nghệ
Một nhóm nghiên cứu Tây Ban Nha thuộc Khoa Kỹ thuật Hoá học của Đại học Alcala đã phát triển một công nghệ xử lý tổng hợp chất thải thực vật từ các hoạt động khai thác nông sản, trong đó chất thải được đưa vào quá trình tổng hợp tạo ra sản phẩm ổn định.Sản phẩm này có khối lượng thấp hơn và rất hữu ích cho việc sử dụng trong công nghiệp. Nhóm đang tìm kiếm hợp đồng thương mại với sự hỗ trợ kỹ thuật. Tích hợp xử lý chất thải thực vật từ các hoạt động khai thác nông nghiệp, trong đó chất thải được đưa vào quá trình tổng hợp tạo ra sản phẩm mới ổn định. Quy trình và thiết bị xử lý tổng hợp chất thải thực vật trong đó lượng chất thải phải tuân theo một quy trình bao gồm các bước sau: Cắt bằng máy xén/ máy cắt Trộn đều hỗn hợp cho đồng nhất bằng tần số rung Rửa bằng chất hoạt động bề mặt trong xi lanh quay Làm khô trong khi chờ dòng khí khô Lựa chọn sấy trong bể xoay được cung cấp với luồng khí khô Cuối cùng, thu được chất thải ổn định với khối lượng ít hơn và hữu ích cho ứng dụng công nghiệp. Nước thải được sản xuất được lọc và xử lý trong bể phản ứng, trong khi xử lý oxy và ôxy hóa, làm tan các chất ô nhiễm và cho phép tái sử dụng.
Tây Ban Nha
Các quá trình oxy hóa có thể tạo ra hydroxyle gốc do năng lượng oxy hóa cao của hợp chất này. Quy trình có tác động môi trường thấp đối với việc xử lý chất thải thực vật từ rau quả,cung cấp chất thải không độc hại ổn định với khối lượng giảm và hữu ích cho việc thiêu hủy hoặc sử dụng trong công nghiệp. Đối với nồng độ các chất gây ô nhiễm như thuốc trừ sâu và/ hoặc chất hoạt động bề mặt, trong khoảng mg/l, quá trình có hiệu quả nhất là các chất oxy hoá, có khả năng sản sinh hydroxile gốc do năng lượng oxy hóa cao của hợp chất này
Thiết kế quy trình/Hỗ trợ
Cung cấp nước, Hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
Sản phẩm đã qua thử nghiệm
0