Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
THIẾT BỊ BÓC VỎ VÀ XỬ LÝ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP DẠNG CỦ
Thiết bị, máy móc
-Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý sản phẩm nông nghiệp có dạng củ, cụ thể là đề cập đến thiết bị bóc vỏ và cắt các sản phẩm nông nghiệp dạng củ thon, dài ví dụ như sắn, cà rốt v.v., đặc biệt là sắn.Thiết bị này bao gồm thùng máy (1), nắp đậy (2) vừa có tác dụng làm nắp đậy khi máy không làm việc vừa có tác dụng làm phương tiện chứa sản phẩm nông nghiệp cần xử lý, các ngăn chứa (3) để chứa sản phẩm chưa bóc vỏ và xử lý, hệ thống tải sản phẩm (4) để giữ và  tải sản phẩm vào khoang bóc vỏ (5) và khoang xử lý (6), khoang bóc vỏ (5), khoang xử lý (6), ngăn chứa phần vỏ (7), ngăn chứa phần sản phẩm đã xử lý (8) và phương tiện khởi động và điều khiển máy (9). Thiết bị theo sáng chế có thể bóc vỏ và xử lý các sản phẩm nông nghiệp dạng củ thon dài với công suất lớn, ví dụ có thể lên đến 1 tấn sản phẩm/giờ, nhờ vậy làm giảm đáng kể giá thành sản phẩm nông xử lý, và đáp ứng được nhu cầu xử lý sản phẩm trong mùa vụ.
Việt Nam
Hiệu quả kinh tế rất cao Tạo việc làm cho người lao động  Sai quả mang lại lợi ích kinh tế cao
Dịch vụ sáng tạo – tiếp thị
Hoạt động Chuyên môn, Khoa học và Công nghệ
Nông nghiệp
Đã hoàn thiện thành phẩm
0