Thiết bị, máy móc
Đặc tính kỹ thuật của hệ thống thiết bị: Hệ thống thiết bị bán tự động, làm việc gián đoạn theo mẻ, năng suất 350 lít/mẻ; Tổng công suất lắp đặt: 7,5 - 10 kW; Mức tiêu thụ điện năng 0,5 kWh/lít chế phẩm, dầu diesel 0,2 kg/lít chế phẩm. Các loại chế phẩm tạo ra: Gồm 08 loại chế phẩm ký hiệu: CEFORES-CP10-01, CEFORES-CP092, CEFORES-CP093, CEFORES- CP094, CEFORES-CP10-02, CEFORES-CP10-03, CEFORES-CP10-04. ĐH-08, đã được đăng ký chất lượng tại Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế. Điều kiện và phạm vi áp dụng: CEFORES CP-10-01 và CEFORES- CP092 dùng để bảo quản quả có múi (cam, bưởi, chanh); ĐH-08 cho bảo quản bưởi Đoan Hùng; CEFORES CP-093 dùng để quả xoài; CEFORES CP-094 dùng cho quả chuối; CEFORES-CP10-02 cho quả dưa hấu; CEFORES CP-10-03: dùng để bảo quản dưa chuột, cà rốt; CEFORES CP-10-04: cho bảo quản dưa chuột.
Việt Nam
Có thể kéo dài thời gian bảo quản 2 - 3 lần ở nhiệt độ thường. Chi phí 1 lít chế phẩm có thể sử dụng cho 0,6 - 0,7 tấn quả với giá chế phẩm tùy chủng loại rau quả từ 150.000 - 200.000 đồng/lít. Chủ động chế tạo được hệ thống thiết bị trong nước với giá thành tương ứng năng suất từ 300 - 1000 lít/ngày là 0,5 - 1,0 tỷ đồng, so với nhập ngoại chỉ bằng 30%.
Đổi mới sáng tạo vì xã hội
Nông nghiệp
Đã hoàn thiện thành phẩm
0