Hướng dẫn thanh toán

QUY TRÌNH THANH TOÁN TẠI NOVELIND

Sau khi xác định được chi phí tiền thưởng cho một thách thức hoặc ý tưởng và xác định được Solver thắng cuộc, quy trình thanh toán tiền thưởng tại Novelind được chia làm 3 giai đoạn như sau:

Bước 1: Đặt cọc.

Để đảm bảo công bằng cho Solver, Seeker phải đặt một khoản tiền đặt cọc nhất định. Số tiền đặt cọc sẽ bằng 10% giá trị giải thưởng, và được Novelind cất giữ tạm thời.

Bước 2: Solver bàn giao đầy đủ tiền thưởng cho Novelind.

Sau khi chọn được giải pháp thắng cuộc, Solver sẽ bàn giao 90% giá trị giải thưởng còn lại cho Novelind.

Trong trường hợp Seeker không chọn và chứng minh được không có giải pháp nào phù hợp Novelind sẽ trao lại tiền đặt cọc cho Seeker.

Bước 3: Novelind trao giải thưởng cho Solver.

Novelind chỉ trao giải thưởng cho Solver trong trường hợp chuyển giao công nghệ thành công.