Hướng dẫn tham gia và đệ trình giải pháp

1. Truy cập trung tâm Innovation.

Ở giao diện chính của Novelind, truy cập phần Thách thức trong Trung tâm Innovation để xem thông tin hệ thống lưu trữ các thách thức, dự án.

2. Tìm kiếm thách thức

Trong trung tâm Innovation, các thách thức sẽ được sắp xếp theo thời gian. Mỗi thách thức đều được tag theo chủ đề. Solver có thể dễ dàng tìm kiếm nhờ bộ lọc dữ liệu ở phía bên trái như hình dưới đây.

3. Thông tin thách thức

Hãy đọc kỹ thách thức để nắm được các thông tin cơ bản và hiểu được yêu cầu của Seeker.

4. Đưa ra giải pháp

Đề xuất thuyết phục Seeker bằng các giải pháp và chi tiết phù hợp với thông tin thách thức. Việc đệ trình giải pháp sẽ được thực hiện như giao diện của hình dưới đây:

Chúc bạn thành công!