Hướng dẫn liên hệ với Novelind

1. Liên lạc với Seeker và Novelind đối với mỗi thách thức

Trong mỗi thách thức được đăng tải sẽ có mục tin nhắn. Mục này có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin câu hỏi từ phía Solver và đưa lại những lời giải đáp thắc mắc từ phía Seeker và Novelind.

2. Liên hệ với Novelind

Ở mục Liên hệ thuộc phần Chúng tôi là ai? sẽ có các phân mục về thông tin liên lạc và nội dung câu hỏi cần giải đáp.