Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Một hồ sơ đầy đủ của Solver gồm có 3 phần là: Thông tin tài khoản, Cấu hình tài khoản Kinh nghiệm. Bạn hãy vào mục Thông tin tài khoản như hình dưới đây để bắt đầu cập nhật hồ sơ:

1. Thông tin tài khoản

Đầu tiên, bạn cần cập nhật là Thông tin tài khoản như hình dưới đây:

2. Cấu hình tài khoản

Novelind cung cấp các tùy chọn về cấu hình tính riêng tư của tài khoản.

Ngoài ra để Novelind hiểu về bạn nhiều hơn và cung cấp các dịch vụ liên quan tốt hơn, thì việc điền đầy đủ các thông tin cá nhân cũng như các thông tin về các lĩnh vực mà bạn quan tâm là điều cần thiết.

3. Kinh nghiệm

Novelind cung cấp sẵn danh mục thông tin về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật giúp người dùng dễ dàng chọn lựa những vấn đề mình có kinh nghiệm hoặc vấn đề mình quan tâm ở các mức độ khác nhau. Cột bên trái là cột về có kinh nghiệm trong các lĩnh vực:

Cột bên phải là cột về mức độ quan tâm tới các lĩnh vực: