Hướng dẫn đăng ý tưởng

1. Truy cập quản lý ý tưởng

Bấm vào mục Ý tưởng của tôi hiển thị trên thanh Menu của tài khoản.

2Quản lý ý tưởng

Trong khu vực quản lý ý tưởng sẽ có thông tin chi tiết các ý tưởng đã được đăng lên bởi bạn. Nếu muốn tạo ý tưởng mới, Seeker có thể mở mục Thêm ý tưởng.

3. Thêm ý tưởng

Giao diện Thêm ý tưởng sẽ cung cấp mẫu tạo mới ý tưởng như hình dưới đây. Các mục này hết sức quan trọng. Ngoài ra, Seeker có thể lưu trữ bản thảo ý tưởng để chỉnh sửa cho đến khi hài lòng rồi gửi cho Novelind.

 

“Giới thiệu: Mục đầu tiên khi tạo một thách thức là phần giới thiệu. Seeker sẽ viết về tổng quan về Thách thức mà Seeker mong muốn tìm giải pháp. Giới thiệu có thể đưa ra các thông tin Background, lý do vì sao muốn thực hiện và những lời muốn nói với Solver về việc tìm giải pháp phù hợp nhất.
Nội dung: Mục này là mục quan trọng nhất khi tạo mới một thách thức. Nội dung bao gồm khác mô tả chi tiết về thách thức. Việc cụ thể hóa thông tin, yêu cầu, mục tiêu chính, các mục tiêu phụ, nhỏ lẻ đều được thực hiện ở mục này.
Điều khoản: Ở mục này, Seeker sẽ đưa ra các thỏa thuận mang tính trách nhiệm đối với Solver. Mọi quyền lợi của 2 bên đều dựa vào các điều khoản này.”