Hướng dẫn sử dụng chức năng làm việc nhóm

Novelind cung cấp cho các Solver chức năng tạo nhóm làm việc để dễ dàng tiếp cận xử lý dự án hơn.

1. Quản lý nhóm

Dưới đây là giao diện quản lý nhóm. Solver có thể tạo nhóm, quản lý thành viên và theo dõi thông tin nhóm. Mỗi Solver có thể tạo nhiều nhóm và đồng thời cũng có thể tham gia nhiều nhóm.

2. Tạo nhóm mới 

Ở chức năng Tạo nhóm mới, Solver có thể đặt tên nhóm và chọn các thành viên vào nhóm.

3. Chỉnh sửa nhóm

Solver hoàn toàn có thể chỉnh sửa thành viên, tên team trong mục Chỉnh sửa nhóm.

4. Giao diện phòng họp

Novelind cung cấp cho mỗi nhóm một phòng họp riêng biệt. Ở đây mỗi thành viên của nhóm có thể họp online thông qua giao diện như hình dưới đây. Các chức năng như nói chuyện qua tin nhắn, qua cuộc gọi, webcam hay tải lên file thuyết trình đều được tích hợp đầy đủ.

​​​​​​​