CHUYÊN GIA NOVELIND

PGS. TSKH. Nguyễn Thanh Bình

Air Quality and Greenhouse Gases

The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Vienne

PGS. TS. Huỳnh Kim Lâm

Physical Chemistry

Trường Đại học Quốc tế, TPHCM

PGS. TS. Lê Thị Lý

Bioinformatics

Trường Đại học Quốc tế, TPHCM

PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoài

Artificial Intelligence

Trường Đại học Hà Nội

PGS. TS. Huỳnh Thị Thanh Bình

Artificial Intelligence

Viện CNTT và TT, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

PGS. TS. Nguyễn Phương Thảo

Molecular Biotechnology

Trường Đại học Quốc tế, TPHCM

PGS. TS. Huỳnh Trung Hiếu

Machine Learning, Digital Image Processing

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

PGS. TS. Lê Đức Hậu

Machine Learning, Bioinformatics

Trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội

PGS. TS. Nguyễn Quốc Hưng

Mechanical Engineering

Trường Đại học Việt Đức, Bình Dương

PGS. TS. Lê Anh Cường

Natural Language Processing, Data Mining, Machine learning

Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TPHCM

PGS. TS. Trương Thị Diệu Linh

Network, System Information

Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Bách Khoa Hà Nội

PGS. TS. Quản Thành Thơ

Computer Science

Trường Đại học Bách khoa TPHCM

PGS. TS. Trần Thế Truyền

Artificial intelligence, Data science

Trường Đại học Deakin, Hong Kong

PGS. TS. Nguyễn Quốc Cường

Signal Processing

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

PGS. TS. Đỗ Thị Hồng Tươi

Biopharmaceutical Science

Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

PGS. TS. Trần Đức Tân

Signal Processing

Trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

PGS. TS. Võ Đình Bảy

Data Mining

Trường Đại học Công nghệ TPHCM

PGS. TS. Nguyễn Văn Duy

Biotechnology, Probiotics

Trường Đại học Nha Trang

PGS. TS. Lê Thị Lan

Computer Vision

MICA, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

PGS. TS. Phan Tiến Dũng

Material Science

Viện Hàn lâm và Khoa học Việt Nam, Hà Nội