BAN CỐ VẤN NOVELIND

GS. TSKH. Nguyễn Ngọc Thành

Computational Collective Intelligence, Big Data, Multi-agent Systems

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Wroclaw, Ba Lan

GS. TS. Hoàng Phạm

Reliability Engineering, Software Reliability, Statistical Inferences, Fault-tolerant Computing

Trường Đại học Rutgers, Mỹ

PGS. TS. Nguyễn Anh Thi

Business Administration, Startup

Khu Công nghệ Phần Mềm - ĐHQG HCM - ITP

PGS. TS. Nguyễn Xuân Hùng

Computational Engineering, Simulation Technology, Engineering (bio)Mechanics

Trung tâm nghiên cứu liên ngành CIRTech, TPHCM

PGS. TS. Phạm Bảo Sơn

Aritifical Intelligent, Natural Language Processing

Trường Đại học Công Nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Ngô Tự Lập

Writer, Translator, Cultural Researcher

Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thế Vinh

Human Resource Management

Công ty Quản trị Nguồn Nhân lực M-Talent, Hà Nội